Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie Wolontariuszy

W dniu 21.11.2017 r. naszą Szkołę odwiedzili przedstawiciele Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży we Wrocławiu pani Karolina Olech wraz z wolontariuszami z Francji i Holandii na zaproszenie katechety Cezarego Kołodzieja. Tłumaczeniem z j. angielskiego służyła nam pani Karolina, a z j. niemieckiego pani Agnieszka Skrzypaszek. Wspólnota została ciepło przyjęta przez nauczycieli i uczniów ZSTiE. Przekonywali oni młodych ludzi do uczestnictwa w zorganizowanym dla nich spotkaniu, które odbędzie się w ramach wspólnoty ekumenicznej TAIZE w Bazylei i okolicy, w Szwajcarii, od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi wezmą udział w tym nowym etapie "Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię" zapoczątkowanej przez Brata Rogera pod koniec lat 70-tych. W 1940 roku Roger, Szwajcar z pochodzenia i teolog, dotarł do odległej, położonej w Burgundii wioski Taizé, w której kupił dom i ziemię, rozpoczynając życie w założonej Wspólnocie. Miejsce wydało mu się szczególne m.in. z powodu bliskiego sąsiedztwa słynnego opactwa benedyktyńskiego Cluny, które w XI w. i XII w. wywarło silny wpływ na życie Kościoła, a także Citeaux z dawnym opactwem cystersów, w którym mieszkał św. Bernard. W pierwszych latach swojego życia w Taizé, brat Roger utrzymywał się z uprawy ziemi, budował małą kapliczkę oraz pisał regułę życia Wspólnoty. Gościł także często uciekinierów politycznych i Żydów. W 1941 r. napisał broszurkę pt. Uwagi wyjaśniające, która stała się zaczątkiem reguły Wspólnoty, opowiadającej się za ideą ekumenizmu i pojednania między podzielonymi kościołami chrześcijańskimi. Wspólnie modlą się tutaj chrześcijanie różnych kultur, ras, języków i kościołów. Zapraszani są zarówno ludzie wierzący jak i poszukujący Boga. Od początku dążono do realizacji idei pojednania. Bracia z TAIZE opiekowali się także niemieckimi jeńcami wojennymi, przebywającymi w pobliskim obozie oraz okolicznymi sierotami. W latach 1952-1953 Roger napisał właściwą regułę Wspólnoty, której fundamenty stanowiły trzy słowa streszczające Ewangelię: radość, prostota, miłosierdzie. Brat Roger wziął udział w obradach soboru watykańskiego II jako oficjalny obserwator. W czasie jego obrad przybyli do Taizé pastorzy protestanccy i francuscy biskupi katoliccy na pierwsze tego typu spotkanie ekumeniczne. Od 1969 r. do Wspólnoty należą także katolicy. W 1966 r. bracia zorganizowali pierwsze ekumeniczne spotkanie młodzieży, a w 1974 odbył się tam "Sobór Młodych". Od 1982 spotkania odbywają się także poza wioską. Zespół wolontariatu szkolnego gościł pana Jacka Bednarka z Dolnośląskiego Centrum Wolontariatu, który zaprezentował metody współpracy wolontariuszy z Państw Europy i Dalekiego Wschodu, szczególnie z Chin. Uczniowie poznali zwyczaje panujące w Państwach oddalonych od nas nie tylko geograficznie, ale także kulturowo. Chętni do współpracy z tą organizacją zapisali się na listę i będą wspomagać akcje wolontariatu międzynarodowego.

Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE Spotkanie wolontariuszy w ZSTiE